Гаранција на производи

Производите ( гумите ) подлежат на фабричка гаранција и истите се сметаат за нови ако и само ако не се постари од 5 години од датумот на производство до датумот на продажба. 

Ако производот е со одреден дефект и е во рамките на гарантниот период, купувачот треба да јави на овластениот сервисен центар во согласност со инструкциите на гаранција. Доколку производот е неисправен и треба да се сервисира, ве молиме да ја проверите документацијата од овластениот сервисен центар кој е вклучен со вашиот производ и истовремено, постапете во согласност со инструкциите на овластениот сервисер. Ако порачаниот производ е неисправен, и не одговара на описот на страницата, но само доколку не е монтирано на возилото, освен при фабричка мана, можете во рок од една недела од добивањето на артиклот да направите замена или враќање на производот.По истекот на една недела, клиентот треба да ги следи инструкциите кои се зададени во гаранцијата. Доколку имате било какви прашања или ви се потребни појаснувања контактирајте не на еmail info@gumi.mk

Прибирањето на сите податоци од оваа интернет страна се во согласност со законите за заштита на личните податоци.