Политика на испорака

Испораката е целосно БЕСПЛАТНА.
Доставната служба ја испорачува секоја пратка во рок од 24-48 часа на целата територија на Р. Македонија, до секоја адреса и населено место. 
Пратките се доставуваат до влезот на станбениот објект од наведената адреса. Во недела и празниците доставната служба не испорачува.

Гумимк има склучено договор за соработка со Тотал пост логистик.

Нарачаните производи ќе ви бидат доставени со фактура испратница за извршеното плаќање доколку лицето и адресата за испорака се идентични.