Рекламација на производ

Во случај од било која причина да не сте задоволни од производите,а ако и само ако истите (гумите) се немонтирани и невозени, може да се заменат или да се вратат во рок од 7 дена од приемот, и вашите пари ќе ви бидат вратени. 
За да го остварите ова право, треба да го испратите вашиот производ неоштетен во оригиналното пакување со сета опрема и документација со која производот бил при првичната испрака. 
Со самиот потпис на документот купувачот се согласува на квалитативен и квантитативен прием на стоката.
Ако производот е со одреден дефект и е во рамките на гарантниот период, купувачот треба да јави на овластен сервисен центар во согласност со инструкциите на гаранција. 
Доколку увидите дека производот по испораката не е во исправна состојба, контактирајте не и ние ќе се потрудиме што е можно поскоро неисправниот уред да ви биде заменет со нов.

Вашите поплаки и незадоволства можете да ги пријавите на еmail на info@gumi.mk. Потрошувачот треба да го знае бројот на сметката или корисничкото име за да можеме да ја провериме вашата нарачка.

ЕВРОПСКИ КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ
The European Code of Conduct
The European Code of Conduct serves as a collective minimum standard for the cooperation of companies supplying Internet trustmarks.
Each supplier uses its own list of criteria that surpasses the minimum requirements of the collective Code of Conduct and also meets specific national features.
www.euro-label.com/en/code-of-conduct/index.html